جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

...تا وقتی که کامل نشدی هیچ وقت حال تو خوب نمی شود تازه وقتی هم که به کمال رسیدی باوجوداین همه نا عدالتی که می بینی حالت بدتر می شود، دنیا جای راحتی نیست باید کارکنید چه حال شما خوب باشد چه خوب نباشد.
تا امام حاکم نشود هیچ چیز درست نمی شود...
ع.ن

آخرین نظرات
نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مناظره» ثبت شده است

مناظره زیبا کلام و خضریان در مورد خودکفایی ایران در انرژی هسته‌ای


مدت زمان: 7 دقیقه 4 ثانیه 
ف.الف
۲۳ تیر ۹۴ ، ۲۱:۲۵ موافقین ۱۱ مخالفین ۰ ۱۶ نظر