جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

...تا وقتی که کامل نشدی هیچ وقت حال تو خوب نمی شود تازه وقتی هم که به کمال رسیدی باوجوداین همه نا عدالتی که می بینی حالت بدتر می شود، دنیا جای راحتی نیست باید کارکنید چه حال شما خوب باشد چه خوب نباشد.
تا امام حاکم نشود هیچ چیز درست نمی شود...
ع.ن

آخرین نظرات
نویسندگان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دلنوشته» ثبت شده استالهی...

نگاهی به این بنده کن

گنه‌کار را باز شرمنده کن

گمان کن به سویت کسی آمده

به میقات امشب خسی آمده

مرا رنگ در خود فروبرده است

سگ نفس حق مرا خورده است

به دور خودم هی قفس میکشم

برای تو پس کی نفس میکشم؟!

الهی...

به این بنده فرصت بده

به توفیق بر نفس رخصت بده

عوض کن مزاج مرا با دعا

به من حس سبز عبادت بده

سر سفره‌ات زاهدان سائل اند

به این همنشینی سعادت بده

اگر اوج انسانیت بندگی‌ست

به آزادگی‌ام اسارت بده

ف.الف
۲۲ آذر ۹۴ ، ۱۵:۱۳ موافقین ۸ مخالفین ۰ ۸ نظر

گفتم که خطا کردی و تدبــیر نه ایـــن بود

گفتـا چـه توان کرد که تقدیر چنیـن بود

گفتـــم که بســی خط خطــا بر تو کشــیدند

گفتـا هـمه آن بود که بر لوح جبین بود

گفتـــم که چــرا مهــر تو را ماه بــگردید؟

گفتا که فلک بر من بد مهر به کین بود

گفتـم کـه قــریـن بـدت افـکنـد بـدیــن روز

گفتـا کـه مـرا بخت بد خویش قرین بود

گفتم که بسی جام تعب خوردی ازین پیش

گفتـا که شــفا در قـدح بـاز پـسـیـن بود

گفتم که تـو ای عمـــر مـــرا زود بــرفتـی

گفتا که فلانی چه کنم عــمر همیــن بود

گفتـم که نــه وقت سفرت بــود چـو رفـتی

گفتا که مگـر مصلحـت وقــت درین بود


«حافظ»ف.الف
۲۱ آذر ۹۴ ، ۱۶:۱۷ موافقین ۶ مخالفین ۰ ۹ نظر