جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

...تا وقتی که کامل نشدی هیچ وقت حال تو خوب نمی شود تازه وقتی هم که به کمال رسیدی باوجوداین همه نا عدالتی که می بینی حالت بدتر می شود، دنیا جای راحتی نیست باید کارکنید چه حال شما خوب باشد چه خوب نباشد.
تا امام حاکم نشود هیچ چیز درست نمی شود...
ع.ن

آخرین نظرات
نویسندگان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جهاد» ثبت شده است

ف.الف
۰۵ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۵۶ موافقین ۱۱ مخالفین ۰ ۱۲ نظر

خودسازی انسان ؛ "جهاد اکبر"

اساساً اسلام برای سازندگی آمده است . و نظر اسلام به ساختن انسان است . جهادبرای سازندگی . سازندگی انسان خودش را، مقدم بر همه جهادهاست . این است که رسول اکرم "جهاد اکبرفرموده اند. جهادی بس بزرگ است و مشکل . و همه فضیلتهادنبال آن جهاد است . جهاد اکبر است ؛ جهادی است که با نفس طاغوتی خودش انسان انجام می دهد. شما جوانها از حالا باید شروع کنید به این جهاد. نگذارید که قوای جوانی از دستتان برود. هرچه قوای جوانی از دست برود ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادترمی شود و مشکلتر، جهاد مشکلتر. جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود؛ پیر به این زودی ها نمی تواند.

نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد. یکی از کیدهایی که نفس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که بگذار برای آخر عمر، خودت را اصلاح کن . حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمرتوبه کن . این یک طرح شیطنت آمیز است که نفس انسان می کند به تعلیم شیطان بزرگ .انسان تا قوای جوانی اش هست و تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در اوکم است ، می تواند اصلاح کند خودش را. لکن اگر چنانچه ریشه های فساد در انسان ریشه اش قوی شد، ملکه انسان شد فسادها، آن وقت است که امکان ندارد.

 شما جوانها که الان مهیا هستید برای جهاد در راه ساختن ، این یک جهاد است لکن "جهاد اکبر" جهاددر راه سازندگی خودتان است که برای مملکت خودتان بعدها مفید واقع بشوید،خدمتگزار باشید. از همین سنین شما باید شروع بشود به ساختن افرادی که بعدها یک مملکت ، یک کشور را ممکن است نجات بدهد. اگر چنانچه شما ساختید خودتان را وفضایل انسانی را در خودتان ریشه دار کردید، آن وقت در همه مراحل پیروز هستید؛مملکتتان را می توانید نجات بدهید. اینها که مملکت ما را به تباهی کشیدند برای این بودکه ساختمان خودشان فاسد بود؛ خودشان یک اخلاق فاسد داشتند، یک عقاید فاسدداشتند، یک اعمال فاسد. اگر چنانچه خودشان را ساخته بودند، به ملت خیانت نمی کردند، به اسلام خیانت نمی کردند.

ف.الف
۱۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۴۹ موافقین ۱۲ مخالفین ۱ ۸ نظر