جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

...تا وقتی که کامل نشدی هیچ وقت حال تو خوب نمی شود تازه وقتی هم که به کمال رسیدی باوجوداین همه نا عدالتی که می بینی حالت بدتر می شود، دنیا جای راحتی نیست باید کارکنید چه حال شما خوب باشد چه خوب نباشد.
تا امام حاکم نشود هیچ چیز درست نمی شود...
ع.ن

آخرین نظرات
نویسندگان

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

 مردمان جاهل آفات و ناهنجاری ها را وسیله ای برای انکار آفرینش و آفریننده و هدف داری و تدبیر جهان معرفی میکنند .

مردمان ناآگاه ، بلاها و آفت ها را عامل بی نظمی و بی تدبیری میدانند .

منکران خداوند میگویند اگر این عالم خالقی عالم و مهربان دارد ، پس این حوادث ناگوار چیست که اتفاق می افتد ؟ اینان تا آنجا پیش رفته اند که میگویند زندگی دنیا باید به دور از هر گرفتاری و مشکلی باشد .

چرا انسان معصوم آفریده نشد تا از گناه و اشتباه مصون باشد و نیازی به تنبیه و سرزنش نداشته باشد ؟

 

اگر بگویند مگر نه اینکه بعضی مردم به نعمت و منفعتی که سزاوار آنان نیست می رسند و به آن دلخوش میشوند ؟

ف.الف
۰۷ آذر ۹۳ ، ۱۶:۰۴ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱ نظر

بودن انسان در مراتب هستی به چه معناست و فلسفه وجودی عالم در رابطه با آدم چگونه است؟

موضوع بهشت اولیه آدم یک قصه نیست . قرآن یک کتاب هدایت است ؛ نه یک کتاب قصه !

 

هر آن نقشی که بر صحرا نهادیم

تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم

  

چو آدم را فرستادیم بیرون

جمال خویش بر صحرا نهادیم

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ف.الف
۰۳ آذر ۹۳ ، ۰۷:۳۸ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲ نظر