جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

باید روزی بیاید که همه شمشیر‌ها قلم بشود...

جنبش

...تا وقتی که کامل نشدی هیچ وقت حال تو خوب نمی شود تازه وقتی هم که به کمال رسیدی باوجوداین همه نا عدالتی که می بینی حالت بدتر می شود، دنیا جای راحتی نیست باید کارکنید چه حال شما خوب باشد چه خوب نباشد.
تا امام حاکم نشود هیچ چیز درست نمی شود...
ع.ن

آخرین نظرات
نویسندگان

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

... در این رساله از قابلیت استعداد تفکر و فهم سیاست شروع کرده ام و به وصف روشنفکرانی و روشنفکری پرداخته ام و گفته ام که روشنفکران در انقلاب ما صاحب چه شأنی بودند و با خردمندی چه نسبتی داشتند . البته از روشنفکران مسلمان چیزی نگفته ام . با بیانی که از روشنفکر و روشنفکری کرده ام شاید تعبیر روشنفکری مسلمان قدری عجیب به نظر آید و آن را چیزی نظیر دایره متوازی الاضلاع بدانند ولی در واقع روشنفکرانی هستند که مسلمانند ...

دانلود کتاب انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم به تألیف دکتر داوری اردکانی

ف.الف
۱۹ دی ۹۳ ، ۲۳:۲۸ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲ نظر